15de voetbedevaart van Peizegem naar Halle op zondag 21 mei 2023

Op zondag 21 mei 2023 organiseert onze parochie haar 15de voetbedevaart van Peizegem naar Halle.


Waarom gaat men te voet op bedevaart naar Halle?

Sinds de schenking in 1267 van het “miraculeuze” beeld van Onze- Lieve-Vrouw, groeide Halle uit tot een internationaal bedevaartsoord. Zelfs het Engels koningshuis kwam hier meermaals op bedevaart. De gotische Sint-Martinusbasiliek waar het beeld van de zwarte Lieve Vrouw staat, kreeg de voorbije jaren een grondige opknapbeurt en is terug opengesteld tijdens de weekends in de Meimaand.
De Mariabedevaart vanuit Peizegem is nu officieel opgenomen in de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle tezamen met andere groepen bedevaarders komende uit voornamelijk Oost- en West-Vlaanderen maar ook uit Wallonië.

Weetje: in onze regio is Peizegem de enige georganiseerde voetbedevaart naar Halle!

Indien je ook wenst deel te nemen aan deze reis om samen met een groep bedevaarders op stap te gaan en alzo het broederschapsgevoel te mogen ervaren die er ontstaat gedurende de tocht, aarzel dan niet om je in te schrijven.

Deze bedevaartstocht verloopt over ongeveer 85 kleine veldwegen met meerdere veldkapelletjes onderweg.


Programma:

De bedevaarders worden om 7.45u verwacht in de kerk voor een korte bezinning. De picknick wordt in de volgwagen gelegd.

Het vertrek vangt aan om 8u.
Wij voorzien:
• bij één of twee kapelletjes even te stoppen om alhier een kort gebedje of passend Marialied te brengen.
• twee eet- en drinkpauzes van een half uurtje waar het toegestaan is om een eigen picknick te nuttigen.

Er wordt gevraagd om wel een consumptie te bestellen.
• één kortere drinkpauze.
• 16.15u aankomst aan de basiliek en ontvangst door de Broederschap van O-L-V van Halle.
• 17.00u bijwonen van de eucharistieviering in de Sint-Martinusbasiliek.
• 18.30u terugreis per bus, richting huiswaarts: Peizegem.

Inschrijving en betaling:

De deelnemingsprijs bedraagt 20 euro, terugreis per bus en de verzekering inbegrepen. Om verzekerd te zijn moet men zich tijdig inschrijven. Bij leden van een wandelclub kan een afstempeling aangebracht worden in het wandelboekje of op de wandelkaart. Brengt het gerust mee.

Inschrijving en betaling dienen ten laatste op zondag 14 mei 2023 te gebeuren per kerende e-mail en een overschrijving op bankrekening BE80 0343 3524 3277 van Bedevaart Halle met de vermelding “bedevaart Halle + naam en voornaam”.


Meer Info:

Voor bijkomende informatie over deze ingetogen reis kan je best per mail contact opnemen met Bedevaart.peizegem@gmail.com.

Werkgroepleden: Theo De Maeyer, Jef Vanhellemont, Victor Meersman, Koen Vanderstraeten, Danny De Block, De Maeyer Erwin