Peizegem, een dorp met geschiedenis

(tekst Jean-Paul Van der Elst, bron https://goeiedag.be/merchtem/2021/06/peizegem-een-dorp-met-geschiedenis/)

“Eigenlijk begon het al 50 jaar geleden, toen ik meewerkte aan de brochure over 100 jaar parochie. Ik was ook actief in de parochie en kon de archieven ervan inkijken en gebruiken”. Het is dan ook niet te verwonderen dat Herman 70 pagina’s besteedt aan de stichting van de parochie, het bouwen van de kerk en de verschillende pastoors die de parochie beheerden. Maar ook het alledaagse leven, de plaatselijke geschiedenis (met o.m. de twee wereldoorlogen), het onderwijs en het verenigingsleven komen aan bod.

Herman Larivière (80) schreef een turf van 332 pagina’s naar aanleiding van 150 jaar parochie Peizegem. “Het oorspronkelijke plan was om louter over de geschiedenis van de parochie te schrijven maar het boek is uitgegroeid tot een allesomvattende schets van de laatste 150 jaar van Peizegem. Ik werkte nauw samen met de Heemkring om dit boek te realiseren”.

Herman is niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef reeds de geschiedenis van zijn familie, de familie Larivière, die hij kon traceren tot in de 17de eeuw. Onder meer dank zij de documenten die hij vond na het overlijden van zijn vader Kamiel, de stichter van de gemeentelijke tuinbouwschool in Peizegem. Maar de geschiedenis van de parochie Peizegem is andere koek.

Op 24 september 1871 werd het koninklijk besluit dat het officiële startschot van de parochie Merchtem-ten-Bosch was ondertekend. Herman wil zijn boek dan ook op 24 september 2021 voorstellen. “Ons dorp heeft een hele geschiedenis maar ook de toekomst wenkt,” zegt Herman die uiteraard trots is op zijn werk maar ook op zijn dorp en parochie.

‘Peizegem, een dorp met een geschiedenis” kost bij voorintekening 25 euro en telt 332 pagina’s. Het is rijk geïllustreerd met foto’s.

Online inschrijven kan hier

Alternatief kon je inschrijven (en ter plaatse contant betalen) in het vergadercafé van “Ons Parochiehuis” te Peizegem op zondag 25 julie en 8 augustus 2021 tussen 10:30 en 12:00

De voorinschrijvingen en betalingen moeten ten laatste op 15 augustus 2021 gebeurd zijn. Later zal het boek aan 30 euro verkocht worden. Bestellen kan hier.

Joris Herpol van Het Nieuwsblad maakte ook een mooi artikel dat op 5 augustus 2021 werd gepubliceerd.

Bron = https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210804_92983791