Herdenking van 11 november

De Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem (VOSP), had naar jaarlijkse traditie een gevuld programma uitgewerkt ter herdenking van 11 november.

Op donderdag 10 november gaf historicus Jelle Angillis een lezing over de Achttiendaagse Veldtocht die volgde op de Duitse inval in België. Hij belichtte ook ‘Rumbeke 27 mei 1940′, één van de laatste veldslagen op Belgisch grondgebied in 1940 waarbij ook drie Peizegemnaren sneuvelden.

Op vrijdag 11 november verzamelden de leden van VOSP tesamen met afgevaardigden van de gemeente en muzikanten van Music Time Peizegem (MTP) in Ons Parochiehuis voor een ‘saucissenontbijt’ .

Daarna vertrok de stoet, samen met de schoolkinderen van Ten Bos, naar het vredesmonument achter de kerk trokken. voor een herdenkingsmoment aan het vredesmonument op het oude kerkhof van Peizegem om de gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Om 11 uur was er een plechtigheid met toespraken, aangepaste muziek van Music Time Peizegem, het afroepen van de namen van de gesneuvelden en het neerleggen van verschillende bloemenkransen.