VOSP: Dag v/d cavalerie op 1/09/2013: onthulling monument J. Savoye

640 kransneer1 2

640 DSC00467 640 kransneer2groet

Eind augustus 1914 viel het peloton Jagers van wachtmeester Gautier van het 2de Regiment Jagers te Paard onder hevig vuur van de Duitsers op hoogte 31 (Kouter). Onder druk van de vijand moest de infanterie, die de Jagers langs beide zijden flankeerde, zich terugtrekken en bleef het peloton alleen achter. Jules Alfred Savoye, bijna 17 jaar en vrijwilliger, sneuvelde in de onmiddellijke omgeving van de Koutermolen.

Ter nagedachtenis aan deze jonge vrijwilliger, die stierf omdat hij het nodig achtte het land te verdedigen tegen de Duitse agressor, werd een monument opgericht op de plaats waar hij werd neergeschoten op 1 september 1914.

De organisatie was in handen van de Patrouilleurs en de Vriendenkring Oud-soldaten Peizegem en kreeg de steun van de gemeente Merchtem.

Heel wat prominenten, vooral uit de militaire wereld, waren aanwezig op deze ceremonie: ADC Janssens, KorpsAdjtBnIstar;  LCL Abts ComdBnIstar, LCL bd Rogiest van de Verbroedering 2de Jagers te Paard; Cdt Matthieu, vertegenwoordiger KLM; Kol SBH Derwael, Kol bd Tasmyn; LCL Van Genechten, vertegenwoordiger van Ministerie van Defensie, het schepencollege en de burgemeester van Merchtem, een vertegenwoordiging van de stad Charleroi, enz...

Voor de rest van de 'Dag van de Cavalerie' klik hier.

Voor de tekst van David Moortgat over Jules Savoye: klik hier

 

Voor de videobeelden: klik op driehoekje/play.

 

 

 

 

640 vooronthulling 
 Alles staat klaar om de plechtigheid te starten
 640 jossaerens

 Jos Sarens, voorzitter van de VOSP, onderstreept de gruwel van oorlogen en de moed van sommigen
om de vrijheden van een volk te verdedigen.

 640 eddiedeblock
 Burgemeester Eddie De Block looft dit en de talrijke andere initiatieven van de VOSP
640 lcl Abtswoord
Lcl Abts brengt de grote inzet van de Jagers te Paard in herinnering.
640 DavidMoortgat
David Moortgat, voorzitter van de Patrouilleurs, geeft een gedetailleerd relaas van wat er die week van de eerste
september is gebeurd op hoogte 31 (de Kouter).
640 onthulling2
Burgemeester De Block en LCL Abts onthullen het monument.
640 onthulling3
640 DSC00413
640 DSC00464
Heel wat afgevaardigden leggen een krans neer: LCL Van Genechten, LCL Abts, de gemeente
Merchtem en Charleroi, de Verbroedering 2de Jagers te Paard, het Ministerie van Landsverdediging...
640 kransneer2groet
 640 kransneer2groet3
640 brabanconnegroet
Met o.a. de 'Last Post' en de 'Brabançonne' krijgt deze ceremonie een extra sereen en plechtig
muzikaal cachet.