Subsidieregeling voor Merchtems verenigingen

Op 25/9/2017 heeft de gemeenteraad een aangepast subsidiereglement goedgekeurd.

Zo wordt er aan alle verenigingen die zich kandidaat stellen bij het college een aantal punten toegekend: 0.5 per lid, 5 voor activiteit met gemeenschapsvormend karakter voor iedereen, 10 voor activiteit met gemeenschapsvormend karakter voor leden van de vereniging.

De puntentoekenning wordt gebaseerd op het werkingverslag dat de vereniging moet indienen bij de gemeentelijke culturele dienst voor 1 maart van het jaar volgend op het aktiviteitenjaar.

Meer info op:

http://www.merchtem.be/cultuurverenigingen