Stopt het hier voor Peizegem.be ?

End

Boudewijn de Groot zong 50 jaar geleden dat hij het testament van zijn jeugd opmaakte en sloot daarmee een bepaalde periode van zijn leven af. Nu ik onlangs 74 jaar ben geworden is ook voor mij de tijd gekomen om de periode van de website peizegem.be, die zo'n 10 jaar geleden begon, achter mij te laten.

Met 1446 lange of korte artikels, duizenden foto's en tientallen video's probeerde peizegem.be een indruk te geven van de Peizegemse evenementen en dan vooral van het verenigingsleven. Ook nuttige informatie in het algemeen en gemeentelijke informatie met betrekking tot Peizegem werden op zo'n objectief mogelijke manier gepubliceerd.

Sommige artikelen kregen hooguit 20 bezoekers, anderen duizenden. Tijdens de laatste maanden werd de website www.peizegem.be zo'n 300 keer per dag bezocht, ook vanuit andere plaatsen dan Peizegem. Meestal was dat voor minder dan een minuut, soms tot meer dan 10 minuten.

10 jaar lang als vrijwilliger een website interessant en technisch up-to-date houden is een hele karwei. In totaal schat ik in die 10 jaar zo'n 3600 uren/ 150 dagen van 24 uur besteed te hebben aan het verzamelen van gegevens, deze te bewerken tot bruikbaar artikel en illustratie, de artikelen gemakkelijk vindbaar te maken door ze onder te brengen in logische categorieën en uiteindelijk ze te publiceren.

Gelukkig was er ook nog Kris Larivière die af en toe technische bijstand kon verlenen en samen met François Le Maire zorgde voor de betaling van de huur van de website-ruimte op het internet. Verder zijn er ook de mannen van de VOSP die me heel wat foto's bezorgden. Van Franz Cooreman kreeg ik tientallen foto's over vroegere leerlingen en leerkrachten van de school Ten Bos en ook Herman Larivière droeg bij met enkele artikelen over het Peizegemse dorpsverleden. Verder wens ik ook nog een aantal mensen te bedanken die misschien een iets bescheidener maar niet minder gewaardeerde bijdrage leverden.

Facebook, Twitter, Seniorennet, Instagram en andere sociale media bieden nu een aantal faciliteiten die het mogelijk maken om interessegroepen te vormen. Recente apps zoals het buurtnetwerk "Hoplr" kunnen perfect de taak overnemen van een dorpswebsite en de samenwerking tussen de inwoners van dezelfde buurt optimaliseren. 

Want dat was uiteindelijk de bedoeling: het sociaal weefsel tussen de Peizegemnaren versterken. En daartoe hopen we ook een kleine bijdrage te hebben geleverd.

Is er iemand bereid om deze website verder te zetten ? Neem contact met Kris Larivière op peizegem.be (zie onder contact bovenaan)

Met mijn beste wensen voor een gelukkig 2018.

Hubert De Ridder

End